ไส้ปากการุ่น SXR-5

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น SXN-155, SXN-155S

ไส้ปากการุ่น SXR-7

 • ขนาดหัวปากกา : 0.7 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น SXN-217, SXN-157S

ไส้ปากการุ่น SXR-80-05

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น MSXE5-1000-05, SXE3-400, SXE3-800

ไส้ปากการุ่น SXR-80-07

 • ขนาดหัวปากกา : 0.7 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น MSXE5-1000-07, SXE3-800

ไส้ปากการุ่น UMR-10

 • ขนาดหัวปากกา : 1.0 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UM-153, UM-153S

ไส้ปากการุ่น UMR-83E

 • ขนาดหัวปากกา : 0.38 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-307C, UMN-138

ไส้ปากการุ่น UMR-85E

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-307-05, UMN-105

ไส้ปากการุ่น UMR-87E

 • ขนาดหัวปากกา : 0.7 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-307, UMN-105(07)S, UMN-207

ไส้ปากการุ่น URR-100-05

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น URN-180