ประกาศผลผู้ชนะ uni Brand Ambassador Contest
ประกาศผล (รอบแรก 10 คนสุดท้าย)

ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด (5 คน)

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ (5 คน)

"ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันเวลาสัมภาษณ์อีกครั้ง ตามเบอร์ติดต่อที่ได้ให้ไว้ในตอนสมัครค่ะ"