ดินสอกด คุรุโตกะ แอดวานซ์ เขียนสวย เส้นคมชัด ป้องกันไส้หักระหว่างเขียน หมุนเร็วขึ้น 2 เท่า

คุณสมบัติเด่น

  • กลไกลคุรุโตกะ
  • หมุนเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ป้องกันไส้หักระหว่างเขียน

หมุนเร็วขึ้น 2 เท่า

ป้องกันไส้หักระหว่างเขียน

 Series