ดินสอกดอัจฉริยะที่มีนวัตกรรมพิเศษที่ทำให้ไส้ดินสดกดคงความแหลมตลอดเวลาในระหว่างเขียน และให้ความสะดวกสบายในการเขียน

คุณสมบัติเด่น

  • กลไกลคุรุโตกะ
  • ไส้ดินสอกดมีส่วนผสมของผงเพชร ทำให้เขียนลื่น แข็งแรงไม่หักง่าย

นวัตกรรมไส้แกนหมุนระบบอัตโนมัติ

ไส้ดินสอกดคงความแหลม ไม่หัก ไม่ทู่

kuru-toga  Series