ปากกา Uni Paint Marker รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายแทน Xylene ซึ่งดีต่อสภาพแวดล้อม และยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี

คุณสมบัติเด่น

  • สามารถเขียนได้ในเกือบทุกพื้นผิว
  • สีหมึกที่สว่างสดใส
  • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene
  • ฝาปิดรุ่นใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ฝาปิดรุ่นใหม่

  • ปลอกปากกาครอบตัวด้ามใช้งานสะดวก paint-marker-safety-cap

คำแนะนำ

เขียนได้หลากหลายพื้นผิว

  Series