ปากกา POSCA สามารถเขียนได้ในหลากหลายพื้นผิว เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ผ้า และหิน อีกทั้ง ปากกา POSCA ยังให้สีที่ชัดเจน มีความทึบแสง และยังนิยมใช้กันในกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

คุณสมบัติเด่น

  • สีหมึกที่คมชัด
  • หมึกกันน้ำ สีไม่ซีดจาง
  • สามารถเขียนทับบนหมึกที่แห้งแล้วได้อย่างง่าย

น้ำหมึกทึบแสง

กันน้ำได้

น้ำหมึก uni super ink เป็นนวัตกรรมของยูนิโดยเฉพาะ สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี logo-super-ink

เขียนได้หลากหลายพื้นผิว

คำแนะนำ

posca  Series