ไส้ปากการุ่น SXR-5

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น SXN-150, SXN-155, SXN-155S

blue-red-black

ไส้ปากการุ่น SXR-7

 • ขนาดหัวปากกา : 0.7 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น SXN-217, SXN-157S, SXN-150-07

blue-red-black

ไส้ปากการุ่น SXR-80-38

 • ขนาดหัวปากกา : 0.38 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น SXE3-JSS-38

ไส้ปากการุ่น SXR-80-05

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น MSXE5-1000-05, SXE3-400, SXE3-JSS-05

ไส้ปากการุ่น SXR-80-07

 • ขนาดหัวปากกา : 0.7 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น MSXE5-1000-07

ไส้ปากการุ่น UMR-10

 • ขนาดหัวปากกา : 1.0 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UM-153, UM-153S

ไส้ปากการุ่น UMR-83E

 • ขนาดหัวปากกา : 0.38 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-307-38, UMN-138

ไส้ปากการุ่น UMR-85E

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-307-05, UMN-105

ไส้ปากการุ่น UMR-87E

 • ขนาดหัวปากกา : 0.7 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-307

ไส้ปากการุ่น URR-100-05

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น URN-180

ไส้ปากการุ่น URR-103-05

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น URE3-500D, URE3-600D

ไส้ปากการุ่น UMR-38S

 • ขนาดหัวปากกา : 0.38 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-S-38

ไส้ปากการุ่น UMR-05S

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-S-05

ไส้ปากการุ่น UMR-83

 • ขนาดหัวปากกา : 0.38 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-155N

ไส้ปากการุ่น UMR-85N

 • ขนาดหัวปากกา : 0.5 mm.
 • ใช้กับปากการุ่น UMN-155N