uni-white น้ำหมึกแบบเม็ดสี Pigment

ทนแสง / กันน้ำ / สีไม่ซีด /
ป้องกันสารไฮโดรเจน / ทนต่อกรดและแอลกอฮอลล์

เปรียบเทียบคุณสมบัติทนต่อแสงระหว่าง Super Ink และหมึกสีทั่วไป

แสงทำลายโครงสร้างโมเลกุลในน้ำหมึกทั่วไป จึงทำให้สีจางลง

ด้วยเหตุผลที่ว่าแสงสว่างเข้าถึงแค่พื้นผิว แต่ไม่สามารถทำลายโมเลกุลของหมึก Super Ink ได้ จึงทำให้ตัวหนังสือคมชัดและอยู่ได้นาน

คุณสมบัติที่แตกต่างระหว่างน้ำหมึกแบบ เม็ดสี Pigment และแบบสีย้อม Dye

  น้ำหมึกแบบเม็ดสี น้ำหมึกแบบย้อม
ละลายน้ำ ไม่ละลายหรือล้างออกเมื่อโดนน้ำ ละลายหรือล้างออกได้เมื่อโดนน้ำ
โครงสร้างของน้ำหมึก มีโครงสร้างโมเลกุลที่ยึดติดกันแน่น ไม่ถูกทำลายได้ง่าย ความเข้มของสีจึงอยู่ได้นาน โครงสร้างโมเลกุลที่ห่างออกจากกันไม่ทนต่อแสง สีหมึกจึงแลดูจาง
ขนาดโมเลกุล ขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าจึงทำให้น้ำหมึกไม่ซึมลงบนกระดาษ ลายเส้นดูคมชัด ขนาดโมเลกุลที่เล็กกว่าน้ำหมึกจึงซึมลงไปในกระดาษได้อย่างง่ายดาย

The science bit…

น้ำหมึก UNI Super Ink มีโครงสร้างระดับโมเลกุลที่ใหญ่และ แข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหมึกชนิดอื่น จึงช่วยคงความสดของสีแม้จะถูกเขียนในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้ว อยู่ได้นาน ทนทานต่อแสง UV สารแอลกอฮอล์ หรือแม้กระทั่งสารเคมีที่ใช้ปลอมเช็ค ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับป้องกัน การปลอมแปลงเอกสารสำคัญของคุณได้เป็นอย่างดี

Never fades even in intense sunlight

ตัวอักษรไม่จางหาย แม้จะเก็บเป็นเวลานาน น้ำหมึก Uni Super Ink ทำขึ้นจากระบบหมึกเม็ดสีที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัว ความทนทานต่างๆได้ผ่านการทดสอบในระยะเวลาที่แตกต่างกัน และทดสอบกับตัวแปรที่มักทำให้ตัวอักษรของเราเลือนหายไป อย่างเช่น แสงแดด ออกซิเจน สารเคมีต่างๆ ผลจากทดลองจากห้องวิจัยทำให้เห็นว่า น้ำหมึก Uni Super Ink ไม่จางหายแม้เวลาจะผ่านไปนาน ความทรงจำดีดี ก็ยังคงอยู่

Outstanding of Uni Super Ink Radiates vivid colour

น้ำหมึก UNI Super Ink มีหลากสีให้เลือกใช้ สามารถคงความสดของสีแม้จะโดนแสงแดด น้ำหรือสารเคมี

Security will always prevail

อย่างที่กล่าวประโยชน์ต่างๆไว้ข้างต้น ทั้งตัวอักษรที่คมชัด ไม่เคยจางหายไม่ว่าจะโดนน้ำ สารเคมี น้ำยาฟอกขาว ซึ่งทำให้ยากต่อการกระทำทุจริต เพียงแค่เรารู้ความแตกต่างเรื่องของน้ำหมึก เราก็รู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้ปากกาจากยูนิ